Κοινοποιηση
Banner ΕΣΠΑ

Τεχνικό Γραφείο
Φοίβος Σιάγκος
Κωνσταντίνος Μαυρουδάκης

Περισσότερα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καλως ήρθατε στον ιστότοπο του τεχνικού μας γραφείου

Έχοντας ως στόχο τη παροχή τεχνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, αναβαθμίζουμε συνεχώς τον εξοπλισμό μας, ενημερωνόμαστε καθημερινώς για τις νέες εξελίξεις στον τομέα και  σε οποιαδήποτε κλίμακα έργου διαθέτουμε συνέπεια, ταχύτητα, ποιοτική δουλειά και χαμηλό κόστος.

​Οι δραστηριότητες του γραφείου μας δεν περιορίζονται στον Ν. Μαγνησίας όπου εδρεύει, αλλά επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα.

Αντικείμενό μας είναι η μελέτη, ο συντονισμός, η κατασκευή και η ολοκλήρωση κτιριακών έργων κι επιμέρους δομικών κατασκευών, αλλά και η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών που αφορούν την οικοδομή και το περιβάλλον.

Αναλαμβάνουμε με απόλυτη συνέπεια τη μελέτη και κατασκευή οικοδομών οποιασδήποτε κλίμακας, τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων όσον αφορά τη δόμηση και την ιδοκτησία, καθώς και την ανακαίνιση κατοικιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων εξ΄ολοκλήρου.

Κύριες Δραστηριότητες

 • Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

  04.
 • Εκτιμήσεις - Αγορές - Πωλήσεις Ακινήτων

  07.
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου

  02.
 • Τακτοποίηση - Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων (Ν. 4495/17)

  05.
 • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

  08.
 • Ανακαινίσεις - Αποκαταστάσεις - Επισκευές Κτιρίων (GUNITE)

  11.
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

  03.
 • Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον"

  06.
 • Βεβαίωση Νομιμότητας Μηχανικών

  09.
 • Άδειες Ε.Ο.Τ.

  12.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΧΑΡΑΞΕΙΣ)

Το Τεχνικό Γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, δηλαδή σχεδίων που απεικονίζουν σε κατάλληλη κλίμακα τη φυσική γήινη επιφάνεια, τις κατασκευές επί αυτής καθώς και άλλες πληροφορίες αναλόγως την αιτία για την οποία συντάσσονται.

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν.Ο.Κ. (4067/12) και του Ν. 4495/2017 περί αυθαιρέτων κατασκευών.

Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δημόσιο έγγραφο ή ένα συμβόλαιο, αλλά είναι μία ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει:

 • Την έρευνα του μηχανικού
 • Τις μετρήσεις πεδίου
 • Τις εργασίες απόδοσης στο γραφείο

Το τοπογραφικό διάγραμμα το συναντάμε σε διάφορες εφαρμογές:

 

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Έλεγχος ορίων και εντοπισμός αγροτεμαχίων
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις
 • Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Έργα οδοποιίας
 • Δασαρχείο (χαρακτηρισμός εκτάσεων)
 • Κτηματολόγιο
 • Οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας
 • Κατάτμηση οικοπέδων – γηπέδων

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΕΑ)

Με τον όρο «Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου» νοείται η αποτύπωση και καταγραφή των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.

 

Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα που αν εφαρμοστούν θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση διεξάγεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το άρθρο 6 ν.3661/2008.

 

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

 • στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ και συνολικά,
 • στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,
 • στην έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) το οποίο αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου,
 • στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, που προϋποθέτει τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης, απαιτείται:

 • μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός νέου κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
 • μετά την ολοκλήρωση της ριζικής ανακαίνισης ενός κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
 • κατά την πώληση ενός κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
 • κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή ενός κτιρίου ή αυτοτελούς τμήματός του,
 • για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 500 m2, τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.

Εξαιρούνται:

 • Μνημεία
 • Κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια
 • Κτίρια προσωρινής χρήσης των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα 2 έτη
 • Αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών
 • Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 τετραγωνικά μέτρα. Στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται κτιριακές μονάδες πχ. διαμερίσματα ή καταστήματα, καθώς εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ ανεξαρτήτως μεγέθους
 • Ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του σε περιπτώσεις πώλησης ή μίσθωσης του κτιρίου κατά την περίοδο αυτή (εκτός εάν στο μεσοδιάστημα το κτίριο έχει ανακαινισθεί ριζικά).

H Ομάδα μας

Κωνσταντίνος Μαυρουδάκης

ΔΙΠΛ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1984 και μεγάλωσε στη Ζαγορά Πηλίου του Νομού

Φοίβος Σιάγκος

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το 1986 και μεγάλωσε στο Βόλο Μαγνησίας

Επικοινωνία

Επικοινωνία

01. Διεύθυνση

Ζαγορά Πηλίου

ΤΚ 37001

Στείλτε μήνυμα

  Κλεισιμο