Την παράταση κατά δύο χρόνια της προθεσμίας που εκπνέει στις 8 Οκτωβρίου για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, με παράλληλη μείωση των προστίμων και αύξηση των δόσεων αποπληρωμής τους σε 80, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τα αυθαίρετα.ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ph5405302

Στις αλλαγές του σχεδίου νόμου, προβλέπεται μεταξύ άλλων, η απλοποίηση των διαδικασιών δόμησης, η επίσπευση των πολεοδομικών σχεδίων καθώς και η δημιουργία σειράς νέων θεσμών όπως είναι το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε περιφερειακή ενότητα και η εφαρμογή της Ταυτότητας Κτιρίου, στην οποία θα καταγράφονται τα χαρακτηριστικά κάθε δομημένης επιφάνειας στη χώρα.Ταυτόχρονα, με τον νέο νόμο δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένει ένας ιδιοκτήτης την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης προκειμένου να αρχίσει να χτίζει. Θα μπορεί να αρχίζει εφόσον είναι σίγουρος για την αρτιότητα και τις απαιτούμενες αποστάσεις, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τη μελέτη και αυτόματα θα παίρνει αριθμό οικοδομικής άδειας ώστε να μπορεί να χτίζει.

 • Ποιες αλλαγές επιφέρει το σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα;Περισσότερες δόσεις και σημαντικές μειώσεις στα πρόστιμα τόσο για όσους σπεύσουν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση τον πρώτο χρόνο όσο και για ευαίσθητες και οικονομικά ασθενείς ομάδες πληθυσμού αλλά και «πάγωμα» πληρωμής δόσεων από 1-2 χρόνια για μακροχρόνια ανέργους και υπερχρεωμένους. προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για τη δόμηση που περιλαμβάνει την τακτοποίηση αυθαιρέτων και δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου που αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τακτοποίηση αυθαιρέτων, μειώνει στο μισό τα παράβολα υπαγωγής στη ρύθμιση εκτός από την υψηλή κατηγορία που αφορά σε ιδιοκτησίες άνω των 5.000 τ.μ., ενώ ορίζει ότι η αποπληρωμή των προστίμων θα γίνεται σε 80 δόσεις αντί για τις 60 της υφιστάμενης ρύθμισης που ισχύει έως τις 8 Οκτωβρίου.

 

 • Ποιες οι διαστάσεις που λαμβάνει το θέμα των αυθαιρέτων στη χώρα μας;ImageHandler

Υπολογίζεται ότι από το σύνολο των 7,5 εκατομμυρίων κτιρίων της χώρας, περίπου 2 εκατομμύρια έχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες αυθαιρεσίες με το 1 εκατομμύριο αυτών να έχει υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Γι΄ αυτό το λόγο το νομοσχέδιο προωθεί τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται το σύνολο της δόμησης. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πολεοδομικής πλατφόρμας σε κάθε δήμο, η οποία θα περιλαμβάνει σχέδια πόλης, πράξεις εφαρμογής, κ.λπ. Ενώ όλα τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στους πολίτες σε πραγματικό χρόνο. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο για όσους θελήσουν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα τους υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν επί της τιμής ζώνης στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες επί συντελεστή 15% και επί ειδικών συντελεστών που ορίζει το σχέδιο νόμου στο παράρτημα του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης τότε το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

 

 • Σε ποιες κατηγορίες πληθυσμού ισχύουν οι εκπτώσεις;Σημαντικές εκπτώσεις θεσπίζονται σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού και «πάγωμα της πληρωμής των δόσεων για τα πρώτα δύο χρόνια. Αναλυτικότερα: – Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά απ΄ αυτά με ατομικό εισόδημα ως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 60.000 ευρώ καταβάλλουν 15% του προστίμου. – Άτομα με αναπηρία 67% και άνω και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά με ατομικό εισόδημα ως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ καταβάλλουν το 20% του προστίμου. – Παλιννοστούντες ομογενείς καταβάλλουν 20% του προστίμου. Το ίδιο ισχύει και για τους μόνιμους κατοίκους Θράκης και για τα ακίνητά τους στη Θράκη. – Τα παιδιά όσων υπάγονται στην προηγούμενη κατηγορία καταβάλλουν 50% του προστίμου. – Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 80.000 ευρώ καταβάλλουν 20% του προστίμου για την κύρια κατοικία τους. Εάν πρόκειται για τη δευτερεύουσα κατοικία τους εφόσον αυτή δεν είναι μεγαλύτερη των 80 τ.μ. καταβάλλουν το μισό πρόστιμο. – Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ καταβάλλουν 30% του προστίμου. – Μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν το 30% του προστίμου και παράλληλα αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για τα δύο πρώτα χρόνια.

 

 • Ποιο το ύψος των προστίμων και πώς υπολογίζεται πλέον;Η νέα ρύθμιση ευνοεί όσους σπεύσουν να υπαχθούν σ΄ αυτήν με μείωση του προστίμου κατά 20% εφόσον η υπαγωγή στη γίνει έως τις 8 Φεβρουαρίου 2017 και κατά 10% εφόσον γίνει από 9/2/2017 έως 8/8/2017. Αντίθετα για όσους υπαχθούν από 9/8/2017 έως 8/2/2018 το πρόστιμο αυξάνεται κατά 10% και κατά 20% για όσους δηλώσουν το αυθαίρετό τους μετά τις 9/2/2018. Προσαυξημένο πρόστιμο θα πληρώσουν και οι ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων που θα εντοπιστούν από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος χωρίς να έχουν προσέλθει από μόνοι τους. Η προσαύξηση θα είναι 20% και στην περίπτωση ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών θα φτάνει το 40%. Έκπτωση 20% προβλέπεται στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής του προστίμου και 30% σε περίπτωση καταβολής του 10% του προστίμου.wp63985841_06Μείωση του προστίμου στο μισό προβλέπεται και για τις περιπτώσεις κατασκευών σε περιοχές προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος ή σε διατηρητέα κτίρια στην περίπτωση που ολοκληρωθούν οι εργασίες προσαρμογής. Επίσης μειώσεις του προστίμου προβλέπονται αν γίνει στατική ενίσχυση του κτιρίου και συγκεκριμένα κατά 30% σε περιοχές μικρής σεισμικής επικινδυνότητας, 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας της κατηγορίας 2 και κατά 60% σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας, όπως π.χ. Τα Επτάνησα.Το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα νομιμοποίησης κτισμάτων προ του 1983 έναντι 500 ευρώ σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων. Ο συντελεστής υπολογισμού του προστίμου μειώνεται από 0,80 σε 0,60 για κτίρια που αποπερατώθηκαν μεταξύ 1983 και 1993, ενώ μικρότερο κατά 40% θα είναι και το πρόστιμο που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που βρίσκονται σε περιοχές που μπαίνουν στο σχέδιο.

 

 • Τι σημαίνει η μεταφορά συντελεστή δόμησης;Μεγάλες αυθαιρεσίες προκειμένου να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης, επιχειρείται να δοθεί μέσω της ενεργοποίησης της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ενώ ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο θα γίνει προσπάθεια να λυθεί και το πρόβλημα πολλών οικοδομικών συνεταιρισμών, τα μέλη των οποίων είχαν αγοράσει οικόπεδα σε περιόδους που επιτρεπόταν η δόμηση και στη συνέχεια καταργήθηκε με αποτέλεσμα έκτοτε να παραμένουν «όμηροι». Παράλληλα με την ενεργοποίηση της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων, θα επιχειρηθεί να διασωθεί σειρά κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι κινδυνεύουν να δομηθούν καθώς είχαν απαλλοτριωθεί χωρίς ωστόσο οι ιδιοκτήτες τους να έχουν αποζημιωθεί εδώ και δεκαετίες σε ορισμένες περιπτώσεις. Αποτέλεσμα ήταν να προσφεύγουν στα δικαστήρια και να δικαιώνονται οδηγώντας σε πολλές πράξεις άρσης απαλλοτριώσεων.Στο νέο σχέδιο νόμου για τον «έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου περιγράφεται με ακρίβεια η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, η οποία ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα σε ιδιοκτήτες να μετατρέψουν τον συντελεστή που δεν μπορούσε να αξιοποιηθεί σε τίτλο, τον οποίο θα μπορέσουν να πουλήσουν σε άλλους αποκλειστικά μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης ώστε να χτίσουν περισσότερο του επιτρεπομένου. Οι ζώνες υποδοχής συντελεστή δόμησης θα καθοριστούν με Προεδρικό Διάταγμα, θα είναι εντός σχεδίου στον ίδιο ή άλλο δήμο της Περιφερειακής Ενότητας και θα πρέπει να είναι βέβαιο ότι πολεοδομικά μπορούν να «αντέξουν» μεταφορά συντελεστή.

 

 • Πρακτικά πώς λειτουργεί ο συντελεστής δόμησης;Ουσιαστικά η μεταφορά συντελεστή συνιστά την αφαίρεσή του από ένα βαρυνόμενο ακίνητο (διατηρητέο, κλπ) και την προσθήκη του σε ένα ωφελούμενο ακίνητο. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή και αρμόδια για την έγκρισή της αλλά και την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι η Πολεοδομία της περιοχής. Όσον αφορά στο ωφελούμενο ακίνητο, για την έκδοση της άδειας δόμησης καταβάλλεται από τους δικαιούχους του υπέρ του Πράσινου Ταμείου και του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος ποσό ίσο με το 4% της αντικειμενικής αξίας του προστιθέμενου συντελεστή δόμησης και 1% αντίστοιχα. Το 50% του ποσού υπέρ του Πράσινου Ταμείου αποδίδεται στο δήμο που βρίσκεται το ωφελούμενο ακίνητο και διατίθεται αποκλειστικά για την κατασκευή έργων αναβάθμισης της περιοχής.Συγκεκριμένα, για παράδειγμα:
  • Εντός σχεδίου ακίνητο με οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία με υπέρβαση 50 τ.μ. και χρόνο κατασκευής 2005, Τιμή Ζώνης 1000/1150(νέα-παλαιά). Με το παλαιό πρόστιμο θα πλήρωνε: 5.175 ευρώ. Με το νέο πρόστιμο θα πληρώσει: 3.000 ευρώ.
  • Ακίνητο εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία, υπέρβαση 100 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1990, Τ.Ζ. 1300/1600:παλαιό πρόστιμο: 11.520 ευρώ, νέο πρόστιμο: 7.020 ευρώ.
  • Ακίνητο εντός σχεδίου, με οικοδομική άδεια, κατάστημα με υπέρβαση 50 τ.μ.(πατάρι), χρόνος κατασκευής 2007, Τ.Ζ. 1650/2000: παλαιό πρόστιμο: 4.500 ευρώ, νέο πρόστιμο: 2.230 ευρώ.
  • Ακίνητο εντός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία με υπέρβαση 70 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1981, Τ.Ζ. 900/1000: παλαιό πρόστιμο: 1.890 ευρώ, νέο πρόστιμο: 1.105 ευρώ.
  • Ακίνητο εκτός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, κύρια και μοναδική κατοικία με υπέρβαση 80 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2006, Τ.Ζ. 600/600: παλαιό πρόστιμο: 9.792 ευρώ, νέο πρόστιμο: 5.616 ευρώ.
  • Ακίνητο εκτός σχεδίου με εκκρεμή πολεοδομική μελέτη, χωρίς οικοδομική άδεια, άλλη κατοικία με υπέρβαση 120 τ.μ., χρόνος κατασκευής 1998, Τ.Ζ. 600/600: παλαιό πρόστιμο: 17.625 ευρώ, νέο πρόστιμο: 9.330 ευρώ.
  • Ακίνητο εκτός σχεδίου, σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή, χωρίς οικοδομική άδεια, υπηρεσίες (κατάστημα) με υπέρβαση 600 τ.μ., χρόνος κατασκευής 2005, Τ.Ζ. 600/600: παλαιό πρόστιμο: 110.160 ευρώ, νέο πρόστιμο 116.640 ευρώ.

   

 

 • Υπάρχουν κυρώσεις σε περιπτώσεις παράλειψης της βεβαίωσης μηχανικού;
  Το νομοσχέδιο εισάγει βαριές «καμπάνες» που ξεκινούν από 30.000 ευρώ και φτάνουν έως και 100.000 ευρώ ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής και για τους συμβολαιογράφους, οι οποίοι θα συντάσσουν συμβόλαια, τους μεσίτες που θα μεσολαβούν, τους δικηγόρους που θα παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, τους υποθηκοφύλακες ή τους προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων που θα τα μεταγράφουν στην περίπτωση που λείπει η βεβαίωση μηχανικού. Αντίστοιχα πρόστιμα προβλέπονται και για μηχανικούς που χορήγησαν ανακριβείς βεβαιώσεις, ενώ ορίζεται και η επιβολή προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα στον οποίο είναι μέλη.

 

 

 • Τι ισχύει για αποδοχές κληρονομιάς και μεταβιβάσεις; Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου καθιστούν υποχρεωτική τη βεβαίωση μηχανικού προκειμένου να μπορεί στο εξής να ολοκληρωθεί κάθε δικαιοπραξία που έχει σχέση με ακίνητο – ακόμα και εάν σε αυτό δεν υφίσταται κτίσμα – επιβαρύνοντας με ένα πρόσθετο κόστος τους ενδιαφερόμενους χωρίς να εξαιρεί ούτε εκείνους που κάνουν αποδοχή κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 64 του σχεδίου νόμου ορίζεται σαφώς ότι «σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, περιλαμβανομένων και των αιτία αθανάτου δωρεών που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού».Η βεβαίωση μηχανικού θα είναι απαραίτητη επίσης και σε κάθε αγοραπωλησία, γονική παροχή, δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας εφόσον με αυτήν περιέρχεται στον κληρονόμο ή τον κληροδόχο ακίνητο της κληρονομιάς ή εμπράγματο δικαίωμα πάνω σ΄ αυτό συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα.

 

 • Τι σημαίνει η «Ταυτότητα Κτιρίων» και πότε θα ισχύσει;ktirioΤο σχέδιο νόμου θεσμοθετεί και την ταυτότητα κτιρίων, η οποία για κάθε κατοικία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της επόμενης πενταετίας, για τα δημόσια κτίρια εντός τριών ετών και για κάθε άλλο τύπο κτιρίου σε οκτώ χρόνια. Η ταυτότητα του κτιρίου θα είναι ο φάκελος με όλα τα στοιχεία του (θεωρημένη οικοδομική άδεια, προσθήκες, πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης και κάθε αλλαγή), ενώ θα περιλαμβάνει πλέον και δελτίο δομικής τρωτότητας για τη στατικότητά του. Αρμόδιος για την εκπόνηση των εκθέσεων θα είναι μηχανικός, ενώ οι φάκελοι των κατοικιών θα πρέπει να επανελέγχονται από μηχανικό κάθε επτά χρόνια. Το σχέδιο νόμου ορίζει πρόστιμα έως 20.000 ευρώ για την περίπτωση ψευδών στοιχείων και αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματος του μηχανικού χωρίς ωστόσο να αναφέρεται το κόστος που θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

πηγή: www.kataskevesktirion.gr

Μια πληθώρα γεωχωρικών δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που μπορούν να απεικονιστούν σε χάρτη, είναι διαθέσιμα στο geodata.gov.gr: μια υπηρεσία ανοιχτών δεδομένων για την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης και την ενθάρρυνση ερευνητικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών.

Το geodata.gov.gr, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από άλλους φορείς και υπηρεσίες, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010 και μέχρι σήμερα έχει προσφέρει ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα σε περισσότερους από 500.000 χρήστες.

Τα δεδομένα και οι διαδραστικοί χάρτες του αξιοποιούνται από επαγγελματίες, επιστήμονες, φοιτητές και πολίτες, συμβάλλοντας έτσι στη διαφάνεια, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και στην οικονομική ανάπτυξη.

—Νέα εμφάνιση, καλύτερη λειτουργία

Πρόσφατα το geodata.gov.gr άλλαξε εμφάνιση και λειτουργία, προσφέροντας ταχύτερη και απλούστερη διάθεση ανοικτών δεδομένων. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί ελεύθερα να δημοσιεύσει, να επαναχρησιμοποιήσει και να απεικονίσει τα δημοσιευμένα δεδομένα.

Οι αναβαθμισμένοι χάρτες του geodata.gov.gr μπορούν πλέον να ενσωματώνουν δορυφορικές εικόνες και αεροφωτογραφίες.

Το geodata.gov.gr στηρίζεται σε ανοικτό λογισμικό, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου PublicaMundi. Η παλιά έκδοση θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση old.geodata.gov.gr μέχρι τα μέσα του 2016, χωρίς όμως να ενημερώνεται με νέα γεωχωρικά δεδομένα.

Επίσης, στο labs.geodata.gov.gr φιλοξενείται ένα δοκιμαστικό περιβάλλον για τις νέες υπηρεσίες που αναπτύσσονται, όπως και για την εκπαίδευση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στην ανάρτηση δεδομένων.

Πηγή: econews.gr

Το Τεχνικό μας Γραφείο, σας εύχεται Καλή Χρονιά και Ευτυχισμένο το 2016 !!!

Τρόπους για τη βελτίωση της νομοθεσίας για το φυσικό περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές αναζητά το αρμόδιο υπουργείο. Για τον λόγο αυτό συνέστησε προ ημερών (άμισθη) επιτροπή, η οποία θα πρέπει να καταλήξει σε αποτελέσματα έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, το υπουργείο επεξεργάζεται αλλαγές στη νομοθεσία για την κατάρτιση των δασικών χαρτών αλλά και για τα αυθαίρετα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, Γιάννη Τσιρώνη, η οποία δημοσιεύτηκε προχθές, η επιτροπή, που αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες και συμβούλους του αναπληρωτή υπουργού, θα υποβάλλει έως τα μέσα Σεπτεμβρίου προτάσεις για την τροποποίηση της νομοθεσίας για το εθνικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Έως τα τέλη Δεκεμβρίου θα αξιολογήσει τον νόμο-πλαίσιο για το φυσικό περιβάλλον και θα προτείνει τροποποιήσεις.

Παράλληλα, το υπουργείο Περιβάλλοντος επεξεργάζεται τροποποιήσεις στη νομοθεσία για την κατάρτιση των δασικών χαρτών, με στόχο τη μείωση του κόστους και την απεμπλοκή του έργου. Η νομοθετική πρόταση που επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος είναι σχεδόν έτοιμη, με στόχο να δοθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση (μόλις οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν). Πρόταση του υπουργείου είναι οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες να αναλαμβάνουν πρωτίστως εκείνες την κατάρτιση, ανάρτηση, θεώρηση και κύρωση των δασικών χαρτών.

Τέλος, ο κ. Τσιρώνης είχε από μηνών εξαγγείλει τη συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα επεξεργαστεί τη νομοθεσία για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Ωστόσο δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

 

Πηγή: kathimerini.gr

Ένας βραχνάς για τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής σε όλη την Ελλάδα, μόλις τελείωσε…

Η Αστυνομία δεν θα κάνει μηνύσεις για άδεια μουσικών οργάνων καθώς ενημερώθηκε ότι δεν απαιτείται.

Φυσικά όσοι παίζουν μουσική μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, γίνεται γνωστό ότι έχουν υποχρέωση της έγγραφης άδειας της ΑΕΠΙ ή της Αυτοδιαχείρισης – δηλαδή να πληρώσουν την εύλογη αμοιβή που προβλέπεται από τον Ν.2121/1993.

Γι’ αυτό η iplus, ετοίμασε για εσάς, την μουσική χωρίς δικαιώματα η οποία είναι ελεύθερη και δωρεάν. Δείτε εδώ

Διαβάστε επίσης τα προηγούμενα άρθρα εδώ & εδώ

Δείτε αποκλειστικά από την iplus τα έγγραφα του αρχηγείου της Αστυνομίας προς όλα τα αστυνομικά τμήματα.

111111

222222

33333

44444

http://www.iplus.gr/index.php/2014-10-12-00-17-35/4377-2015-06-30-17-48-00

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ πρόκειται για μία εφαρμογή που δίνει στους πολίτες ένα επιπλέον κίνητρο να συνεργαστούν με το μηχανικό τους και να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου 4178 για τα αυθαίρετα, οι διατάξεις του οποίου πρόσφατα κρίθηκαν συνταγματικές από το ΣτΕ. Οι πολίτες πλέον μπορούν να συμψηφίσουν το μισό του προστίμου του αυθαιρέτου τους με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. «Στόχος όλων μας είναι αφενός τα αυθαίρετα να συμμετέχουν στην προσπάθεια της χώρας για εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου οι αυθαίρετες κατασκευές να αποκτήσουν τη στατική ασφάλεια που απαιτείται με επίβλεψη μηχανικού», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4178/2013 δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και για την στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου.

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, οι εργασίες και δαπάνες που καλύπτονται, αφορούν για τη μεν ενεργειακή αναβάθμιση την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη δε στατική επάρκεια τις εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, «με το νόμο 4178 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, γίνεται ένα ουσιαστικό και μελετημένο βήμα για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος των αυθαιρέτων. Χωρίς να αυξηθούν τα πρόστιμα, καθιερώθηκε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με βασικό στόχο την καταγραφή όλων των αυθαιρέτων της χώρας. Ταυτόχρονα προωθείται ο θεσμός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και ξεκινά σε λίγο καιρό η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Η νέα ηλεκτρονική εποχή, με έλεγχο και καταγραφή του δομημένου χώρου σε όλη την επικράτεια έχει ξεκινήσει. Έτσι καταπολεμάμε παθογένειες δεκαετιών. Με πρώτη αυτή των αυθαιρέτων.»

Αυτή η ρύθμιση του νόμου 4178 που η εφαρμογή της ξεκινά σήμερα στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για τους πολίτες, καθώς θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος που πληρώνουν και θα αυξήσουν την ασφάλεια στα ακίνητά τους. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την οικονομία και να οδηγήσει στη διατήρηση ή ακόμη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο της οικοδομής, ενώ παράλληλα είναι ωφέλιμη για τη χώρα και το περιβάλλον, διότι προάγει την εξοικονόμηση ενέργειας και την ασφάλεια των οικοδομών.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ για τη διαχείριση των δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του Ν.4178/2013.

Το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι διαθέσιμο για χρήση της εφαρμογής του συμψηφισμού από το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου 2015.

Πηγή: https://oenet.gr/τελ…

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο εγγράφου που έστειλε η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) στις δασικές, και όχι μόνο, υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης αναφορικά με την καθιέρωση της χρήσης ελεύθερου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Ανοιχτού Κώδικα.

Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Παρά τα σημαντικά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη που μπορεί να προσφέρει παραμένει αναξιοποίητο από την ελληνική δημόσια διοίκηση, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιείται ευρέως ή και κατ’ αποκλειστικότητα από τις κρατικές υπηρεσίες.

Με το έγγραφό της, η Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., ενημερώνει τις υπηρεσίες ότι αντί να αγοράσουν λογισμικό ARCGIS για την αποτύπωση εκτάσεων σε ψηφιακό υπόβαθρο να επιλέξουν τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση ελεύθερου λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών QGIS, το οποίο εγκαθίσταται εύκολα στους υπολογιστές με απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, το λογισμικό QGIS είναι πιο εύκολο στην εκμάθηση από το εμπορικό ARCGIS και έχει τις ίδιες δυνατότητες με αυτό καθώς σαν εργαλείο εμφανίζει και επεξεργάζεται αρχεία τύπου shapefile τα οποία έχουν προσκομίσει μελετητές ή έχουν δημιουργήσει οι υπηρεσίες για την αποτύπωση των εκτάσεων που επιθυμούν σε ψηφιακό υπόβαθρο. Για την εκμάθησή του υπάρχουν στο διαδίκτυο αρχεία με οδηγίες για χαρτογράφηση με ανοικτό λογισμικό qgis ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα σχετικού σεμιναρίου από το ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης.

Η χρήση του ελεύθερου λογισμικού επιβάλλεται και από τις εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αλλά και από την Ευρωπαική πρακτική, όπως η εφαρμογή του στο Ιταλικό Δημόσιο «Το Ιταλικό Ψηφιακό Πρακτορείο (Italian Digital Agency) εξέδωσε κανόνες που ορίζουν πως όλοι οι κυβερνητικοί οργανισμοί της χώρας πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού πριν προβούν σε αγορά αδειών για ιδιοκτησιακά προγράμματα».

Στόχος είναι η δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους των Υπηρεσιών του Κράτους. Για τον λόγο αυτό, εφεξής, όλες οι Υπηρεσίες μας (εννοεί της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) να καθιερώσουν το ελεύθερο λογισμικό που αναφέραμε σαν εργαλείο ώστε να μην είναι αναγκασμένες να αιτούνται εμπορικά προγράμματα και μάλιστα με υψηλό κόστος, καταλήγει το έγγραφο.

Ελπίζουμε το παράδειγμα της συγκεκριμένης διεύθυνσης να το ακολουθήσουν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων Αποκεντρωμένων, αλλά και των ΟΤΑ. Η χρήση ελεύθερου λογισμικού στις υπηρεσίες δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στο λογισμικό των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών αλλά οπωσδήποτε και στις εφαρμογές γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, κ.α.) για την απεξάρτηση από τα προγράμματα της Microsoft Office. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση είναι η ελεύθερη σουίτα ανοικτού κώδικα LibreOffice, η οποία παρέχει έξι (6) εφαρμογές για όλη την παραγωγή εγγράφων, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης δεδομένων.

Στον ιστότοπο της Εταιρείας ΕΛΛΑΚ μπορείτε να βρείτε τα ισοδύναμα λογισμικά ανοικτού κώδικα καθημερινής και προχωρημένης χρήσης που μπορούν να αντικαταστήσουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα ιδιόκτητα, γνωστά λογισμικά.

 

Πηγή: http://dasarxeio.com…5/05/11/1240-7/

Για να υποβάλλει ο παραγωγός την δήλωση ΟΣΔΕ 2015 πρέπει να προηγηθεί η υποβολή του εκκαθαριστικού στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Ο παραγωγός υποχρεούται να δηλώσει όλα τα είδη καλλιέργειας όπως (δενδροκαλλιέργειες, ελαιοκαλλιέργειες, βοσκότοπο, μονοετή καλλιέργεια) καθότι από φέτος όλες οι παραπάνω καλλιέργειες θα λαμβάνουν επιδότηση.

Επίσης παραγωγοί ανεξαρτήτου επαγγέλματος που θα κάνουν για πρώτη φορά, δήλωση ΟΣΔΕ ώστε από φέτος να λαμβάνουν επιδότηση πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι σαράντα ετών.

Αν έχουν ηλικία πάνω από σαράντα ετών συνίσταται να νοικιάσουν τα κτήματά τους σε άτομα που έχουν ηλικία κάτω των σαράντα ετών (παιδιά κ.λ.π).

Οι παραγωγοί καλούνται να παρακολουθούν τις εξελίξεις ώστε να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την δήλωση ΟΣΔΕ 2015, διότι ο χρόνος υποβολής θα είναι περιορισμένος και το σύστημα δεν επιτρέπει κατά την υποβολή της δήλωσης να παραμείνουν εκκρεμότητες που αφορούν δικαιολογητικά ή οτιδήποτε άλλο.

Οι παραγωγοί είτε είναι μέλη συνεταιρισμού, είτε μη μέλη είναι ελεύθεροι να υποβάλλουν εκκαθαριστικό 2015 και δήλωση ΟΣΔΕ 2015 στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς που διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό με γνώση και εμπειρία του προγράμματος και της ευρύτερης περιοχής όπου δραστηριοποιείται χωρίς την απαίτηση από τους παραγωγούς να έχουν συντεταγμένες για τον εντοπισμό των αγροκτημάτων τους.

Οι παραγωγοί που έχουν κάνει αίτηση ΟΣΔΕ 2014 υποχρεωτικά θα πρέπει να καταθέσουν Ε9 (για τα ιδιόκτητα το πιο πρόσφατο μηχανογραφημένο από ΤΑΧΙS), βιβλιάριο τραπέζης (εάν είναι αγροτικής να έχει αντικατασταθεί από Πειραιώς), ενοικιαστήρια (για τα ενοικιαζόμενα και μεταξύ συζύγων) και ταυτότητα και βιβλιάριο ΟΓΑ (όταν υπάρχουν αλλαγή). Για τα σιτηρά υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβληθούν καρτέλες και τιμολόγια ενώ οι παραγωγοί που κάνουν για πρώτη φορά ΟΣΔΕ είναι απαραίτητο το βιβλιάριο τραπέζης, ταυτότητα, Ε1 ή Εκκαθαριστικό, βιβλιάριο ΟΓΑ (εάν είναι αγρότης) ή άλλου Ασφαλιστικού Φορέα, ΑΜΚΑ, Ε9 (για τα ιδιόκτητα το πιο πρόσφατο μηχανογραφημένο από ΤΑΧΙS) και ενοικιαστήρια (για τα ενοικιαζόμενα και μεταξύ συζύγων) κ.α.

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 αλλά και τον υπολογισμό των νέων δικαιωμάτων 2015-2020, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

 

 1. Γεωργοί που θα υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2015 μέσω ψηφιακής υπηρεσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή) και προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες διατάξεις που διέπουν την νέα ΚΑΠ, θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ http://www.opekepe.gr/nea_kap.asp
 2. Γεωργοί που θα επιλέξουν η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 να πραγματοποιηθεί μέσω πιστοποιημένου Φορέα Α ή Β βαθμού πρέπει να είναι ενήμεροι για την τιμολογιακή πολιτική του Φορέα επιλογής τους. Προς τούτο, έκαστος Πιστοποιημένος Φορέας Α ή Β βαθμού είναι υποχρεωμένος για την ανάρτηση της τιμολογιακής του πολιτικής σε όλες τις σταθερές του εγκαταστάσεις σε εμφανή σημεία και ειδικότερα στους χώρους υποδοχής των γεωργών. Επιπρόσθετα οι Πιστοποιημένοι Φορείς Α ή Β βαθμού είναι υποχρεωμένοι για την ενημέρωση του γεωργού σχετικά με το κόστος της υπηρεσίας υποβοήθησης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης για το έτος 2015 που θα του παρέχουν.
 3. Οι γεωργοί, μετά την επιλογή πιστοποιημένου Φορέα Α ή Β βαθμού και με αποκλειστικό σκοπό την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2015 μέσω αυτού, καταθέτουν στον Φορέα της επιλογής τους τον αριθμό ειδοποιητηρίου του εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2014. Ο εν λόγω αριθμός θα χρησιμοποιηθεί ως μοναδικός κωδικός για την χρήση της προσυμπληρωμένης ΕΑΕ 2015 από τον Πιστοποιημένο Φορέας επιλογής του γεωργού. Για το έτος 2015 δεν ισχύει ουδεμία εξουσιοδότηση γεωργών προς Πιστοποιημένους Φορείς για την
  υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Οι Πιστοποιημένοι Φορείς, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους γεωργούς ότι η κατάθεση του αριθμού ειδοποιητηρίου του εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος 2014 αφορά αποκλειστικά και μόνο στην υποβολή της ΕΑΕ για το έτος 2015 και για κανέναν άλλο λόγο.
 4. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη τόσο στην επιλογή των γεωργών αναφορικά με τους Πιστοποιημένους Φορείς για την υποβολή της αίτησης τους, όσο και στην διαδικασία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014 στον Πιστοποιημένο Φορέα της επιλογής τους. Οι πιστοποιημένοι Φορείς Α και Β βαθμού φέρουν αστικές και ποινικές έναντι των γεωργών τόσο για την χρησιμοποίηση του αριθμού ειδοποιητηρίου εκκαθαριστικού 2014 χωρίς την ενημέρωση / συναίνεση των γεωργών ότι θα αφορά στην κατάθεση της ΕΑΕ 2015, όσο και για την μη ορθή ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης τους.
 5. Αρμόδιος φορέας για τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων των γεωργών και την τελική διανομή αυτών στους δικαιούχους είναι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αρίθμ. 104/7056/21-1-215 ΥΑ). Δεδομένου ότι, για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη τόσο οι προσδιορισθείσες εκτάσεις έτους 2015 όσο και η αξία των δικαιωμάτων, όπως καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση διασταυρωτικών ελέγχων των μεταβιβάσεων έτους 2014, υπολογισμός που ενδεχομένως πραγματοποιείται από τρίτους εκτός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε προγενέστερο χρονικό διάστημα σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται έγκυρος και καμία ευθύνη δεν φέρει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επ’ αυτού.

Το ΥΠΑΠΕΝ τροποποίησε τις έξι αποφάσεις (τρεις εγκριτικές και τρεις απορριπτικές) σχετικά με την ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Οι κύριοι λόγοι των τροποποιήσεων είναι οι εξής:

 • έπειτα από επανέλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών των δικαιούχων της αρχικής απόφασης, διαπιστώθηκε πως υπήρχαν αιτήσεις που δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του Προγράµµατος και θα έπρεπε να αφαιρεθούν από τον πίνακα των δικαιούχων
 • εως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των πρωτότυπων της αρχικής απόφασης, µεγάλος αριθµός δυνητικά δικαιούχων δεν είχε υποβάλει στον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος τα εν λόγω δικαιολογητικά και συνεπώς, µε γνώµονα τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος, προκύπτει η ανάγκη παράτασης της ανωτέρω καταληκτικής ηµεροµηνίας.

Επισηµαίνεται ότι ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των πρωτότυπων δικαιολογητικών στον Ενδιάµεσο Φορέα Διαχείρισης του Προγράµµατος ορίζεται η 22/05/2015.

Οι αποφάσεις έχουν διαχωριστεί αναλόγως της Περιφέρειας του υποψηφίου, όπου στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης περιλαμβάνονται οιΠεριφέρειες Κρήτης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου περιλαμβάνονται οι Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

(Μπορείτε να δείτε τις αρχικές αποφάσεις πριν την τροποποίησή τους, εδώ & εδώ).

 

Δείτε όλα τα ονόματα των τροποποιημένων αποφάσεων στον πίνακα που ακολουθεί:

 1. Απόφαση υπαγωγής 8 περιφερειών σύγκλισης
 2. Απόφαση απόρριψης 8 περιφερειών σύγκλισης
 3. Απόφαση υπαγωγής 2 περιφερειών σταδιακής εισόδου
 4. Απόφαση απόρριψης 2 περιφερειών σταδιακής εισόδου
 5. Απόφαση υπαγωγής 3 περιφερειών σταδιακής εισόδου
 6. Απόφαση απόρριψης 3 περιφερειών σταδιακής εισόδου

Πηγή: http://www.b2green.gr