Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

http://www.ktimatologio.gr  (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ)

http://www.gsis.gr (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)

http://www.poleodomia.gov.gr (Ε- POLEODOMIA)

http://www.michanikos.gr (FORUM ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

http://www.ypeka.gr (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ)

http://web.tee.gr (ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ)

http://epoleodomia.volos.gr (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

http://www.opekepe.gr (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx (ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

http://web.gys.gr/portal/page?_pageid=33,46034&_dad=portal&_schema=PORTAL (ΓΥΣ)

http://natura2000.eea.europa.eu/ (Δίκτυο NATURA 2000)